Om LAG Vendsyssel

LAG  Vendsyssel er en frivillig forening og har hjemsted i Hjørring, Frederikshavn og Brønderslev kommuners geografiske område.

Vores vision for LAG Vendsyssel er, at støtte og udvikle tiltag, der forbedrer mulighederne for erhvervsliv og attraktive levevilkår i området.
Vi vil støtte aktiviteter, der kan være med til at bevare og udvikle vores landdistriktsområder til gavn for erhvervslivet, lokalbefolkningen og turisterne.
Vi vil desuden arbejde for at skabe nye arbejdspladser, nye servicefaciliteter og attraktive bosætningsområder i landdistrikterne.
LAG Vendsyssel blev etableret ved en stiftende  generalforsamling 23. maj 2022.

 

Bestyrelsen for LAG Vendsyssel

Bestyrelsen for LAG Vendsyssel er sammensat af 9 medlemmer, der vælges for to år ad gangen på den årlige generalforsamling – og 4 medlemmer, der udpeges af Hjørring, Frederikshavn og Brønderslev kommuner og Region Nordjylland.

  • 1 forperson vælges på generalforsamlingen.
  • 8  medlemmer vælges på generalforsamlingen i medlemsgruppen Erhverv, Foreninger og Borgere.
  • 4 medlemmer er politisk udpegede

 

LEADER

De lokale aktionsgrupper arbejder efter LEADER-metoden, som betyder at det er borgerne, der har den afgørende indflydelse på udviklingen af deres eget lokalområde.

De bedste idéer kommer fra dem, der kender området bedst – nemlig de lokale selv.

Formålet med arbejdsmetoden er, at styrke samarbejdet mellem lokale aktører bl.a. lokale virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder, igennem en “bottom-up” tilgang, hvor der samarbejdes om at udvikle en fælles strategi og plan for udvikling af deres område.

Læse mere

Skip to content